Smart Network

دسترسی پر سرعت به شبکه‎‏های انتقال داده ها نقش بسیار مهمی در توسعه ملی ایفا می‎نماید با توجه به گسترش هسته مرکزی اینترنت ملی و اتصال همه مراکز استان‎ها از طریق فیبرنوری و قیمت تمام شده اینترانت نسبت به اینترنت می‎توان سرویس‎های ارزش افزوده و پرمصرفی همانند اینترانت VOD، VOIP، Game و ... تعریف و ارائه نمود.

به توجه به طراحی صورت گرفته توسط تیم فنی شرکت حلما گستر خاور میانه‎ها این مهم عملاً پیاده سازی، آزمایش و تحویل شده است.

طراحی کلی بدین صورت بوده است که با اتصال مشترک به شبکه هوشمند (SMART) شرکت حلما گستر خاور میانه‎ها، جلسه کاری (Session) مختص کاربر ایجاد شده و در جلسه کاری مشترک می‎تواند چندین سرویس تعریف شده از قبیل اینترنت، اینترانت، VOD، VOIP، Game و ... به صورت موازی و همزمان استفاده نماید.

شبکه هوشمند (SMART) شرکت حلما گستر خاور میانه‎ها بصورت مجزا حسابرسی سرویس‎های هرمشترک (ارسال و دریافت) را انجام داده و پارامترهای شبکه از قبیل سرعت ارسال و دریافت هر سرویس به صورت کاملاً مجزا اعمال می‎گردد.

برای مثال مشترک فرضی خانگی با سرعت 128kbps به اینترنت متصل می‎شود و درهمان لحظه می‎تواند با سرعت 2Mbps از شبکه اینترنت ملی استفاده نماید. با توجه به هوشمند بودن شبکه حلما گستر خاور میانه‎ها، مشترک پرسرعت نیازبه هیچ‎گونه پیکربندی جدیدی نداردو همه پیکربندی‎های در BRAS انجام پذیرفته است.