ارتباط با حلما گستر خاور میانه (عصر تلکام)
آدرس
آدرس دفتر مرکزی تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان نهم، پلاک 18
تلفن
امور مشترکین، پشتیبانی و دفتر مرکزی 021 - 87779778
امور نمایندگان 021 - 87779320
نمابر
فروش 021 - 877789778
اداری – امور نمایندگان 021 - 87779305
مدیریت – مالی 021 - 88716982
شماره پیامک ارسالی به مخاطبین
پیامکهای حلماگستر با این شماره برای شما ارسال می شود 2187779778
ایمیل
مدیریت
اطلاعات
فروش
پشتیبانی
رسیدگی به شکایات
امور نمایندگان