ثبت نام

مدارک لازم جهت دریافت اشتراک اینترنت پر سرعت:

1) شناسنامه و یا کارت ملی درخواست کننده.دریافت فایل PDF شرایط بهره برداری شرکت حلماگستر خاورمیانه
دریافت فایل PDF پیوست اول - دریافت فایل PDF پیوست دوم

ثبت نام