معرفی رگولاتوری و اهداف آن

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (www.cra.ir) با استناد به ماده ۷ قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات مصوب 1382/09/19 مجلس شوراي اسلامي از تجميع معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اداره كل ارتباطات راديويي، به منظور ايفاي وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرايي در بخش تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تاسيس شده است. اين سازمان يك نهاد مستقل قانونگذار و نظارتي است كه نقش آن رقابتي كردن بازار ارائه خدمات مخابراتي و بالا رفتن كيفيت خدمات آنهاست. ميزان اهميت و نقش به سزاي اين نهاد در رونق بخش خصوصي از وظايفي كه برمبناي اساسنامه بر عهده آن گذاشته شده است مشخص مي‌باشد.

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (www.cra.ir) به منظور اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف و ايفاي وظايف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي تاسيس شده و رئيس اين سازمان معاون وزير می باشد.


اهداف مهم رگولاتوری


روابط با مشترکین


لیست مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

ردیف شماره مصوبه موضوع محور مصوبه
1 14 تصویب کلیات مقررات تامین ، توزیع و عرضه خدمات اینترنت خدمات ثابت
2 19 ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور پروانه مقررات عمومی
3 26 بررسی و تصویب تعرفه تامین ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی به شبکه های شهری بین شهری و بین الملل و شبکه ملی انتقال داده ها خدمات ثابت
4 1-1001-35 آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی مقررات عمومی
5 43 E1 تعرفه اتصال به شبکه زیرساخت به ازای هر لینک مقررات عمومی
6 53 آیین نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات مقررات عمومی
7 72 تعرفه خدمات تایید نمونه مقررات عمومی
8 64 تعرفه سالیانه حق استفاده از هر شماره با توجه به قابلیت جابه جایی (portability) در شبکه وایمکس -کاهش قیمت اینترنت بین الملل توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برای مراکز علمی و دانشگاهی - مقررات موافقتنامه سطح خدمات(Service Level Agreement )واگذاری لینک های ارتباطی در شبکه زیرساخت کشور و شبکه انتقال استانی و شهری توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و سایر شرکت های دارای پروانه خدمات ثابت
9 86 تعرفه اینترنت مقررات عمومی
10 88 کاهش تعرفه استفاده از اینترنت هوشمند IN مقررات عمومی
11 90 ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدماتSLA خدمات ارتباطات داده ها خدمات ثابت
12 96 ضوابط ناظر بر میزبانی و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فنآوری اطلاعات خدمات ثابت
13 97 آیین نامه تعاملی شرکت های مخابراتی با شرکت های ندا خدمات ثابت
14 106 آیین نامه ساماندهی IP خدمات ثابت
15 112 تعرفه واگذاری خطوط E۱ از سوی مخابرات خدمات ثابت
16 120 بخشنامه به: کليه ثبت کنندگان محلی(LIRs)، شرکت های PAP و ارايه دهنده خدمات ميزبانی داخلی مقررات عمومی
17 143 تمدید اعتبار دارندگان پروانه عرضه کنندگان و توزیع کنندگان خدمات اینترنت ISP/ISDP خدمات ثابت
18 147 تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی خدمات ثابت
19 149 آيين نامه ساماندهي و توسعه سامانه هاي نام دامنه (Domain Name Systems) در شبكه ملي اطلاعات خدمات ثابت
20 151 درخواست کاهش مبالغ تضامين بانکی حسن انجام تعهدات دارندگان پروانه عرضه خدمات اینترنت ( ISP) و توزیع خدمات اینترنت ( ISDP) خدمات ثابت
21 152 تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL خدمات ثابت
22 جلسه شماره 1 مصوبه 153 سقف تعرفه فروش پهنای باند اینترنت خدمات ثابت
23 154 تعرفه ارایه خدمات VPLS خدمات ثابت
24 جلسه شماره ۱ مصوبه ۱۶۳ آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت های داخل کشور در بخش اتباطات و فناوری اطلاعات مقررات عمومی
25 جلسه شماره 3 مصوبه 165 پیوست مقررات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مقررات عمومی
26 جلسه شماره 2 مصوبه 166 تصميم گيري در باره تعرفه فروش پهناي باند اينترنت موضوع اجراي مصوبات شماره ۴۹ و ۸۶ كميسيون خدمات ثابت
27 جلسه شماره 6 مصوبه 166 تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات خدمات ثابت
28 جلسه شماره 7 مصوبه 166 تعرفه واگذاری ماهانه برق در مراکز مخابراتی خدمات ثابت
29 جلسه شماره 8 مصوبه 166 تعرفه حق استفاده از فضای شماره گذاری (تعرفه واگذاری هر شماره برای تلفن ثابت، تلفن همراه و هر شماره شبکه wimax ، جایگزین بند ۲ مصوبه ۴۱ و بند ۱ مصوبه ۶۴) مقررات عمومی
30 جلسه شماره 1 مصوبه 167 تعرفه اجاره لينك هاي كم سرعت و پر سرعت شبكه سيگنالينگ سراسري شركت ارتباطات زيرساخت خدمات ثابت
31 جلسه شماره 6 مصوبه 167 تعیین مبلغ ضمانتنامه صدور پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی ارتباطات رادیویی
32 جلسه شماره 1 مصوبه 172 دريافت هزينه اتصال به شبكه زير ساخت بر حسب دقيقه خدمات ثابت
33 جلسه شماره 2 مصوبه 172 لزوم ارايه خدمات مشمول موضوع پروانه و خدمات عمومي قابل ارايه توسط دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس تعرفه هاي مصوب كميسيون -۲ ارزيابي مستمر عملكرد اپراتورها -۳ تمديد اعتبار تعرفه هاي مصوب جلسه شماره ۸۷ كميسيون براي ارايه خدمات دسترسي به اينترنت از طريق فناوري وايمكس مقررات عمومی
34 جلسه شماره 4 مصوبه 176 استفاده از فناوري موسوم به WIFI ارتباطات رادیویی
35 جلسه شماره 2 مصوبه 177 اصلاحیه مصوبه شماره ۹۰ کمیسیون ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدماتSLA خدمات ارتباطات داده ها خدمات ثابت
36 جلسه شماره 3 مصوبه 177 آیین نامه جامع ساماندهی نشانه های عددی اینترنتی کشور مقررات عمومی
37 179 اصلاح تاریخ اجرای مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۶۶ کمیسیون خدمات ثابت
38 181 تعرفه ارایه خدمات اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL-به منظور کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار با بررسی زنجیره هزینه های ارایه خدمات اینترنت بر مبنای قیمت عادله روز خدمات ثابت
39 جلسه شماره 5 مصوبه 187 تمدید مدت اعتبار پروانه های ارایه خدمات تلفن ثابت و خدمات انتقال داده از طریق خطوط کابلی تا پایان شهریور ۹۳ خدمات ثابت
40 جلسه شماره 3 مصوبه 189 تعرفه اجاره استفاده از فضا به ميزان كسري از يك متر مربع در مراكز مخابراتي خدمات ثابت
41 جلسه شماره 1 مصوبه 190 دستورالعمل پیشگیری، شناسایی و پیگرد مرتکبان برقراری مبادله و انتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای مقررات عمومی
42 جلسه شماره 3 مصوبه 191 تعرفه برقراری و نگهداری خطوط ADSL برای نرخ بیت های بالاتر از ۲۰۴۸ کیلوبیت بر ثانیه تعرفه سرویس
43 جلسه شماره 1 مصوبه 192 دستورالعمل نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مقررات عمومی
44 جلسه شماره 3 مصوبه 200 اصلاح بعضی از مفاد مصوبه جلسه شماره ۱۸۱ و زنجیره قیمت خدمات اینترنت خدمات همراه
45 جلسه شماره 1 مصوبه 206 تمدید مدت اعتبار پروانه های ارایه خدمات تلفن ثابت و خدمات انتقال داده از طریق خطوط کابلی خدمات ثابت
46 جلسه شماره 2 مصوبه 206 اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت FCP خدمات ثابت
47 جلسه شماره 2 مصوبه 210 اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور های مجازی تلفن همراه خدمات ثابت
48 211 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت خدمات ثابت
49 جلسه شماره 1 مصوبه 212 مقررات ناظر بر وظایف و تعهدات اپراتورهای میزبان در قبال دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت و بلعکس خدمات ثابت
50 جلسه شماره 2 مصوبه 212 شرایط و ضوابط مرتبط با نحوه ادامه فعالیت دارندگان عرضه خدمات اینترنت و توزیع اینترنت خدمات ثابت
51 جلسه شماره 1 مصوبه 214 تعرفه ارائه خدمات peering در مراکز تبادل داده (IXP) خدمات ثابت
52 جلسه شماره 2 مصوبه 214 لزوم ارايه خدمات مشمول موضوع پروانه و خدمات عمومي قابل ارايه توسط دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس تعرفه هاي مصوب كميسيون -۲ ارزيابي مستمر عملكرد اپراتورها -۳ تمديد اعتبار تعرفه هاي مصوب جلسه شماره ۸۷ كميسيون براي ارايه خدمات خدمات ثابت
53 جلسه شماره 1 مصوبه 215 تعرفه ارایه خدمات هم مکانی در مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت خدمات ثابت
54 جلسه شماره 1 مصوبه 218 اصلاحیه برخی مفاد مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ با عنوان اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور های مجازی تلفن همراه خدمات همراه
55 جلسه شماره 2 مصوبه 218 سقف مبالغ قابل دریافت از سوی ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بابت استفاده از برق در مراکز مخابراتی خدمات همراه
56 جلسه شماره 1 مصوبه 221 اصلاح تبصره بند ۱-۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۸۵/۵/۱کمیسیون موضوع آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی و اینترانت ملی خدمات ثابت
57 جلسه شماره 1 مصوبه 222 ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات (SLA) در داخل شبکه زیرساخت کشور برای ارایه خدمات مبتنی بر IP خدمات ثابت
58 جلسه شماره 2 مصوبه 222 اصول حاکم پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه ثابت بی سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی مقررات عمومی
59 جلسه شماره 1 مصوبه 223 اصلاح مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۹۰موضوع دستورالعمل پیشگیری، شناسایی و پیگیرد مرتکبان برقراری مبادله و انتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای مقررات عمومی
60 جلسه شماره 2 مصوبه 223 اصلاح بند ۸ مصوبه شماره ۱جلسه شماره ۱۵۲ تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL در خصوص سقف تعرفه راه اندازه تجهیزات انتهایی (مودم) خدمات ثابت
61 جلسه شماره 3 مصوبه 224 تفسیر بند ۲-۸ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱ موضوع اصول حاکم بر پروانه ایجاد وبهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت خدمات ثابت
62 جلسه شماره 1 مصوبه 226 شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه ها به ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مقررات عمومی
63 جلسه شماره 1 مصوبه 230 ضابطه رعایت منع سهامداری مشترک برای صدور پروانه های ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) و اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) مقررات عمومی
64 جلسه شماره 3 مصوبه 230 مقررات ارایه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران مقررات عمومی
65 جلسه شماره 1 مصوبه 232 اصلاح تبصره ۱ بند ۶-۱ مصوبه شماره ۲-۲۲۲ کمیسیون درخصوص سهم هر کدام از دارندگان پروانه FCP و FTTx شرکت کننده در کنسرسیوم خدمات ثابت
66 جلسه شماره 1 مصوبه 234 مقررات حاکم براتصال متقابل مقررات عمومی
67 جلسه شماره 2 مصوبه 234 اصلاح بند های ۳-۲، ۸-۱، ۱۲-۱ و تبصره ۲ بند ۱۲-۱ مصوبه جلسه شماره ۲۱۱ مورخ ۲۴/۱۲/۹۳ موضوع ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.) خدمات ثابت
68 جلسه شماره 1 مصوبه 237 تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSLو اینترنت مبتنی بر فناوری WIFIبه صورت برون سامانی مقررات عمومی
69 جلسه شماره 2 مصوبه 237 تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰MPBS و بالاتر مقررات عمومی
70 جلسه شماره 3 مصوبه 237 خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (لایه ۲) برای سرعت ۱۰۰MPBS و بالاتر مقررات عمومی
71 جلسه شماره 4 مصوبه 237 خدمات انتقال ابر انتقال (لایه۳) برای سرعت۱۰۰MPBS وبالاتر مقررات عمومی
72 جلسه شماره 6 مصوبه 237 اصلاح مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ درخصوص تعرفه تلفن ثابت مقررات عمومی
73 جلسه شماره 2 مصوبه 238 اصلاح برخی از عناوین مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۶۶ - (اصلاح عناوین خدمت ردیف سوم و چهارم جدول تعرفه سالانه حق استفاده از هر شماره تخصیص داده شده به تلفن ثابت، همراه و تلفن ثابت با قابلیت جابجایی با ورود اپراتورهای جدید) مقررات عمومی
74 جلسه شماره 1 مصوبه 239 تعیین مهلت برای اپراتور های میزبان با دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه ( MVNO ) و همچنین اصلاح برخی از مفاد مصوبات شماره ۲ و ۳جلسه ۲۱۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۷ خدمات همراه
75 جلسه شماره 4 مصوبه 246 اصلاح و افزودن موادی به مصوبه شماره ۲-۲۰۶ با موضوع اصول حاکم بر صدور پروانه FCP خدمات ثابت
76 جلسه شماره 6 مصوبه246 اعطای مهلت به دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت FCP جهت انجام تعهدات دایری پورت و پرداخت مبلغ باقیمانده حق امتیاز خدمات ثابت
77 جلسه شماره 2 مصوبه 247 اصلاح و تکمیل مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۰ با موضوع" مقررات ارایه و استفاده از امکانات پایه­ای شرکت مخابرات ایران" مقررات عمومی
78 جلسه شماره 3 مصوبه 247 اصول حاکم بر رتبه بندی مراکز داده مقررات عمومی
79 جلسه شماره 1 مصوبه 248 تسری تفکیک ترافیک داخل و بین الملل به کلیه اپراتورها مقررات عمومی
80 جلسه شماره 2 مصوبه 248 اصلاح مدل محاسبه مبالغ تسهیم درآمد دولت از درآمد های حاصل از ارائه خدمات ارزش افزوده دارندگان پروانه های ارتباطی و فناوری اطلاعات مقررات عمومی
81 249 مقررات طرح های تعرفه ای تشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مقررات عمومی
82 جلسه شماره 1 مصوبه 251 تعرفه ترجیحی برای برای ترافیک داده داخلی مقررات عمومی
83 جلسه شماره 2 مصوبه 251 ضوابط و مقررات حاکم بر ارائه خدمت شبکه توزیع محتوا (CDN ) مقررات عمومی
84 جلسه شماره 3 مصوبه 252 مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار( Significant Market Power ) در کشور مقررات عمومی
85 جلسه شماره 1 مصوبه 253 اصلاح مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ با عنوان تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت متنی بر فناوری WiFi به صورت برون ساختمانی مقررات عمومی
86 جلسه شماره 2 مصوبه 254 تصوير مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۵۴ با موضوع تمديد مهلت تادیه پروانه isp isdp , ... برای fcp ها جهت تخفیف اقساط حق امتیاز و تعیین میزان تخفیف تا پایان اردیبهشت و تمدید تعهدات توسعه سال اول پروانه تا پایان خرداد ۹۶ خدمات ثابت
87 جلسه شماره 4 مصوبه 254 تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت Mbps ۱۰۰و بالاتر مقررات عمومی
88 جلسه شماره 5 مصوبه 254 تعرفه خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (Dedicated) برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر جهت دارندگان پروانه مجاز مقررات عمومی
89 جلسه شماره 6 مصوبه 254 تعرفه خدمات ابر انتقال برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر جهت دارندگان پروانه مجاز مقررات عمومی
90 جلسه شماره 7 مصوبه 254 مبنای محاسبه تعرفه از/ به شماره های ثابت ترابردپذیر مقررات عمومی


گزارش شاخص های کیفیت خدمات سه ماهه سوم1400

دریافت فایل: گزارش شاخص های کیفیت خدمات سه ماهه سوم1400